De geschiedenis van California

Als we de geschiedenis van Californië in kaart willen brengen moeten we teruggaan naar een periode die zich zo’n 15.000 jaar eerder dateert. In die tijd, de laatste ijstijd, was er een landbrug tussen Alaska en Siberië en zijn er mensen via deze landbrug vanuit Azië het Amerikaanse continent binnengekomen. Dit waren de voorouders van de inheemse Amerikaanse stammen zoals we ze nu kennen. Deze periode wordt ook wel de precolumbiaanse tijd genoemd.
We zullen ons vooral focussen op de wat recentere geschiedenis, vanaf het moment dat Europese mensen de nieuwe wereld ontdekten. In het geval van Californië komen we dan bij de Spanjaarden terecht. De naam Californië komt voor het eerst voor in de geschriften van een Spaanse schrijver, Garci Rodríguez de Montalvo, die de naam gebruikte voor een fictief eiland ten westen van Noord-Amerika. De eerste Spaanse ontdekkingsreiziger die feitelijk het huidige Californië bereikte was Juan Rodríguez Cabrillo. Tijdens een expeditie in 1542 verkende hij delen van de kust van het huidige Californië. Hij claimde dit nieuwe territorium voor Spanje met de naam Alta California. Later die eeuw, in 1579 was het de Engelse zeerover Francis Drake die hier de kust verkende. Hij jaagde op Spaanse zilverschepen en claimde het land voor Engeland, noordelijk van de Spaanse nederzettingen. Zowel de op de Spaanse als Engelse claim bleef het twee eeuwen vrij rustig en in die periode was er nauwelijks verdere kolonisatie.

Francis Drake in California

In het midden van de achttiende eeuw begonnen Engelsen en Russen steeds meer interesse te krijgen in Alta Californië. Verontruste Spanjaarden begonnen daarna direct aan de kolonisatie en de bekering van de inheemse bewoners van het gebied. Steeds meer werd het gebied in kaart gebracht. Zo zou het ook later in de 18e eeuw de baai van San Francisco worden verkend en werden her en der missieposten verspreid. De missieposten werden onderling met elkaar verbonden middels een weg die de koninklijke weg werd genoemd. De bekering van de inheemse bewoners ging niet altijd zonder slag of stoot en zo nu en dan werd er geweld toegepast. Spaanse soldaten werden in deze periode ook vaak te laat betaald waardoor zij gingen muiten. Deze soldaten werden vervolgens verbannen naar Alta California. Hiermee werd het probleem echter alleen een grote en kwamen er steeds meer opstanden in het gebied. Daarmee met de kolonisatie en de bekering van Californië een mislukking.

Uiteindelijk verloren de Spanjaarden de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog die er woedde van 1810 tot 1821. Er kwam een flinke immigratiestroom op gang van migranten uit Mexico. Een deel van deze migranten werd werden rancheros genoemd. Letterlijk vertaald waren zij bezitters van een ranch. Zij lieten hun ogen vallen op de vruchtbare gronden van Californië, waar zij prima hun vee konden laten grazen. In het begin was dit gebied zeer wetteloos en gold het recht van de sterkste. Vaak ging dit ten koste van inheemse volkeren die de bergen werden ingejaagd. Vaak was het lot van deze inheemse volkeren er eentje van vermoord worden of bekeerd worden en in dienst treden van de nieuwe heersers.Vele jaren bleef het in deze periode, tot aan het einde van de negentiende eeuw, zeer onrustig. Verschillende oorlogen werden uitgevochten en in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er ook nog eens de goudkoorts bij. Deze ontwikkeling zorgde wederom voor een grote migratiestroom naar het gebied. Iets dat wat dan ook weer bijdroeg aan inmenging van nieuwe culturen en gewoonten. De goudzoekers kwamen uit alle hoeken van de wereld zoals, Zuid-Amerika, Mexico, China, Australië en Europa. In het begin moesten deze immigranten het stellen met eenvoudige behuizing in tentjes, want de infrastructuur was niet ingericht op deze enorme toestroom van maar liefst 300.000 nieuwe migranten. In korte tijd groeide bijvoorbeeld het dorpje San Francisco uit tot een grote stad die tevens een belangrijke aanvoerhaven werd voor goederen.

Het gebied ontwikkelde zich razendsnel door deze vele nieuwe inwoners die allen weer hun eigen behoeften hadden. Uiteindelijk resulteert het in het Californië zoals we dat nu kennen. We moeten nog wel even stilstaan bij een grote aardbeving van 1906, die vrijwel de gehele stad San Francisco in puin legde. Ook verder in de twintigste eeuw maakt het gebied een grote ontwikkeling door. Tegenwoordig is het één van de belangrijkste staten van Amerika.

grote aardbeving van 1906